KLUBMØDER I 2021

11. JANUAR

Virtuelt møde med indlæg om byudvikling

8. FEBRUAR

Virtuelt møde med indlæg om Hjerteforeningen

8. MARTS

Virtuelt møde med indlæg fra en kvindelig professionel fodboldspiller samt virtuel fejring af 8. marts

12. APRIL

Årsmøde

10. MAJ

Møde i Royal Stage med oplæg fra Dannerstiftelsen

14. JUNI

Besøg i en cottagehave i Allerød

9. AUGUST

Virksomhedsbesøg hos Klinker Outdoor i Helsingør

13. SEPTEMBER

Møde i Royal Stage med besøg af legatmodtagerne af Zonta Hillerøds Studielegat 2020

11. OKTOBER

Møde i Royal Stage med oplæg fra en sygeplejerske om vaccineopsætning i Corona-tiden

20.-21. NOVEMBER

Kvinder & Kunst i Royal Stage

13. DECEMBER

Møde i Royal Stage med champagnesmagning

Fakta

  • Klubben har 22 medlemmer
  • Vi mødes den anden mandag i hver måned fra august – juni. Vi starter kl. 18.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Det koster 750 kr. i indmeldelsesgebyr og medlemskabet koster p.t. 1750 kr. om året. Af det årlige kontingent går 80 USD til Zonta International og 750 kr. til Zonta Danmark. Resten dækker vores egne driftsomkostninger.
  • Vi spiser normalt sammen til vores møder, og vi betaler 1300 kr./år, der bl.a. dækker udgifterne til mad, vin/vand og kaffe/te.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 består af:

  • Bente Ægidius, formand
  • Dorrit Dall-Hansen, næstformand
  • Kirsten Carstensen, kasserer
  • Anni Mandrup, sekretær/referent
  • Anette Thomasen, sekretær/mødeindkalder

 

Udvalg

Zonta Hillerød har følgende udvalg:

Aktivitetsudvalg

Planlægger årets klubmøder og aktiviteter i forbindelse hermed

Kunstudvalg

Organiserer kunstudstillingen Kvinder & Kunst

Landsmødeudvalg

Organiserer Zonta Danmarks landsmøde i 2022, hvor medlemmer fra alle Zonta-klubber i Danmark kan deltage 

Legatudvalg for Zonta Danmarks legater

Synliggør legaterne med henblik på at tiltrække lokale ansøgere

Legatudvalg for Zonta Hillerøds Studielegat

Administrerer Zonta Hillerøds Studielegat

Medlemsudvalg

Varetager administration og rekruttering af nye medlemmer til klubben

Netværksudvalg

Arrangerer et årligt møde med fokus på networking mellem medlemmerne

PR-udvalg

Synliggør klubben og Zontas arbejde lokalt, nationalt og internationalt