AKTIVITETER I 2023

9. JANUAR

Champagnesmagning

6. FEBRUAR

Om investeringer.

13. MARTS

Netværksmøde

17. APRIL

Årsmøde

8. MAJ

Program følger

13. JUNI

Sommermøde gåtur ved Mølleåen og Lyngby Sø

Fakta

  • Klubben har 22 medlemmer
  • Vi mødes den anden mandag i hver måned fra august til juni. Vi starter kl. 18.30 og slutter ca. kl. 21.30.
  • Det koster 750 kr. i indmeldelsesgebyr og medlemskabet koster p.t. 1750 kr. om året. Af det årlige kontingent går 80 USD til Zonta International og 750 kr. til Zonta Danmark. Resten dækker vores egne driftsomkostninger.
  • Vi spiser normalt sammen til vores møder, og vi betaler 1300 kr./år, der bl.a. dækker udgifterne til mad, vin/vand og kaffe/te.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023 består af:

  • Bente Ægidius, formand
  • Dorrit Dall-Hansen, næstformand
  • Kirsten Carstensen, kasserer
  • Jonna Roth, sekretær/referent
  • Ruth Høgh, sekretær/mødeindkalder

 

Udvalg

Zonta Hillerød har følgende udvalg:

Aktivitetsudvalg

Planlægger årets klubmøder og aktiviteter i forbindelse hermed

Kunstudvalg

Organiserer kunstudstillingen Kvinder & Kunst

Landsmødeudvalg

Organiserer Zonta Danmarks landsmøde i 2022, hvor medlemmer fra alle Zonta-klubber i Danmark kan deltage 

Legatudvalg for Zonta Danmarks legater

Synliggør legaterne med henblik på at tiltrække lokale ansøgere

Legatudvalg for Zonta Hillerøds Studielegat

Administrerer Zonta Hillerøds Studielegat

Medlemsudvalg

Varetager administration og rekruttering af nye medlemmer til klubben

Netværksudvalg

Arrangerer et årligt møde med fokus på networking mellem medlemmerne

Medie-udvalg

Synliggør klubben og Zontas arbejde lokalt, nationalt og internationalt