Projekter

Zonta Hillerød indsamler penge ved at arrangere udstillingen Kvinder & Kunst. Overskuddet fra udstillingen doneres til projekter, der styrker kvinder. 

I 2023 donerede Zonta Hillerød knap 140.000 kroner. 

Hele overskuddet fra lotteriet gik kampen mod børneægteskaber gennem Zonta Internationals arbejde.

I Danmark blev der ydet støtte til Zonta Danmarks Gender Equality – Goal Five Project, der er en undervisningsplatform om ligestilling, der er inspireret af FN’s Verdensmål 5 – ligestilling mellem kønnene. Platformen kan bruges af undervisere på ungdomsuddannelser og folkeskolens udskolingsniveau i fagene dansk, engelsk, historie og samfundsfag.

I Hillerød blev der doneret til Mødrehjælpen, GirlTalk – SisterHood og der blev uddelt 3 studielegater til unge kvinder med tilknytning til Hillerød.

De senere år har Zonta Hillerød bl.a. ydet støtte til:

Lokale og nationale projekter

Undervisningsplatformen Gender Equality – Goal 5

Bydelsmødrene i Hillerød Øst og Kokkedal (læs mere)

Danmarksindsamlingen

GirlTalk (læs mere)

Hillerød Kvindekrisecenter (læs mere)

Mødrehjælpen i Hillerød

SOS Børnebyerne

Unge mødre i Hillerød

Zonta Hillerøds Studielegat

Zonta Hillerød oprettede i 2017 et studielegat for kvinder med tilknytning til Hillerød, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet (læs mere her). 

De har bl.a. studeret biologi, folkesundhedsvidenskab, psykologi og statskundskab, og de har været på studieophold i bl.a. Australien, Island, USA og Østrig,

Der er tradition for, at legatmodtagerne efter deres studieophold deltager i et klubmøde og fortæller om deres ophold. 

Zonta International

Hvert år støtter Zonta Hillerød også internationale projekter gennem Zonta International Foundation. Kampen mod børneægteskaber og pigers adgang til skole og uddannelse har høj prioritet. 

Læs mere om Zonta Internationals projekter her

 

Zonta Hillerød