Legater

Zonta Hillerøds studielegat

Zonta Hillerøds studielegat er et rejselegat for kvinder med tilknytning til Hillerød, der ønsker at dygtiggøre sig ved videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter.

Der ydes kun støtte til studierejser i udlandet. Der kan søges støtte til rejseudgifter, udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet og til sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Studielegatet kan søges af fagligt dygtige kvinder under uddannelse med tilknytning til Hillerød. Tilknytningen kan bestå ved, at legatansøgeren studerer eller har studeret i Hillerød, bor eller er opvokset i Hillerød eller på anden måde har tilknytning til Hillerød.

Der uddeles årligt 1-2 legatportioner á 10. – 20.000 kr.

Der kan ikke ansøges til allerede påbegyndt studieophold.

Ansøgningen består af 2 dele:

1) Ansøgningsskema:

Når vi åbner for ansøgninger i efteråret 2024, vil du kunne finde ansøgningsskemaet her.

2) Bilag til din ansøgning:

Motiveret ansøgning

Budget

Karakterudskrift

Personlige oplysninger (CV)

Bevis for optagelse på studiestedet i udlandet*

Anbefaling (max. 1 stk.)

Bilagene skal sendes pr. e-mail til legat.zontahillerod@outlook.com.

Skriv gerne dit navn i emnefeltet.

Ansøgning kan ske i perioden 1. oktober – 30. november.

Uddelingstidspunkt: December

Ansøgere, der ikke kommer i betragtning til et legat, vil ikke modtage svar.

Vi forventer, at legatmodtageren er indstillet på at orientere os om opholdet efter hjemkomsten, fx ved deltagelse på et af vores klubmøder.

Legatmodtageren skal senest den 31. august sende et regnskab for opholdet til klubben.

* Er bevis for optagelse ikke modtaget inden ansøgningsfristens udløb, kan der i stedet medsendes indstillingsbrev fra uddannelsesstedet i Danmark. Bevis for optagelse skal eftersendes, så snart det modtages. Ansøgere, der ikke fremsender bevis for optagelse, vil ikke komme i betragtning.

 

Zonta Danmark og Zonta International har desuden følgende priser og legater:

 

Zonta Danmarks Håndværkerlegat.

Zonta Danmarks Ph.d. legat

Young Women in Public Affairs Award “YWPA”

Jane M Klausman, “JMK” Woman in Business Scholarship.

Women in STEM Scholarship.

Amelia Erhart “AE” Women in Aerospace Fellowship.

Vedrørende ansøgning til de internationale legater

YWPA, JMK og STEM legaterne søges med en lokal klub som referenceklub. Klubberne vælger en klubkandidat og videresender ansøgningen/erne til landsudvalgene. Læs mere om ansøgningsproceduren her.

Amelia Erhart legatet søges direkte hos Zonta International.

Læs mere om Zontas Internationale legater her

Zonta Hillerød