Kender du en ung, aktiv og engageret kvinde mellem 16-19 år. Så fortæl hende om Zontas legat, YWPA, Young Women in Public Affairs.

Legater

Zonta Hillerøds studielegat

Zonta Hillerøds studielegat er et rejselegat for kvinder med tilknytning til Hillerød, der ønsker at dygtiggøre sig ved videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter.

Der ydes kun støtte til studierejser i udlandet. Der kan søges støtte til rejseudgifter, udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet og til sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Studielegatet kan søges af fagligt dygtige kvinder under uddannelse med tilknytning til Hillerød. Tilknytningen kan bestå ved, at legatansøgeren studerer eller har studeret i Hillerød, bor eller er opvokset i Hillerød eller på anden måde har tilknytning til Hillerød.

Der uddeles årligt 1-2 legatportioner á 10. – 20.000 kr.

Der kan ikke ansøges til allerede påbegyndt studieophold.

Ansøgning skal ske ved ansøgningsskema, der kan hentes her.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges:

  • Motiveret ansøgning
  • Budget
  • Karakterudskrift
  • Personlige oplysninger (CV)
  • Bevis for optagelse på studiestedet i udlandet*
  • anbefaling (max. 1 stk.)

De nævnte bilag skal sendes som én PDF-fil.

Ansøgning kan ske i perioden 1. oktober – 30. november.

Uddelingstidspunkt: December

Ansøgning skal sendes pr. e-mail til legat.zontahillerod@outlook.com.

Ansøgere, der ikke kommer i betragtning til et legat, vil ikke modtage svar.

Vi forventer, at legatmodtageren er indstillet på at orientere os om opholdet efter hjemkomsten, fx ved deltagelse på et af vores klubmøder.

Legatmodtageren skal senest den 31. august sende et regnskab for opholdet til klubben.

* Er bevis for optagelse ikke modtaget inden ansøgningsfristens udløb, kan der i stedet medsendes indstillingsbrev fra uddannelsesstedet i Danmark. Bevis for optagelse skal eftersendes, så snart det modtages. Ansøgere, der ikke fremsender bevis for optagelse, vil ikke komme i betragtning.

 

Zonta Danmark har desuden følgende priser og legater:

 

PhD-stipendium på 50.000 kr.

For at sætte fokus på kvinders evner inden for naturvidenskab og teknologi har de danske Zonta klubber vedtaget at uddele et stipendium i 2015, 2017, 2019 og 2021 til en kvinde under 45 år, der er i gang med en PhD afhandling inden for naturvidenskab eller teknologi.

Stipendiet er på 50.000 kr. samt betalt medlemskab af en dansk Zonta klub i 2 år. Læs mere her.

Young Women in Public Affairs Awards
Der uddeles hvert år en  pris i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 5.000 USD. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.  Læs mere her.

Prisen blev etableret i 1990 af tidligere formand for Zonta International Leneen Forde, Young Women in Public Affairs Award anerkender unge kvinder mellem 16 og 19 år, som har demonstreret lederskabsevner og samfundsmæssigt engagement fx gennem frivilligt arbejde. Programmet gennemføres lokalt, regionalt og internationalt.

Women in STEM scholarship
Kan søges af kvinder, der studerer på en anerkendt uddannelsesinstitution indenfor STEM-fagene, science, techology, engineering, matematics og som udviser enestående potentiale på området, samt bor eller studerer i et Zonta distrikt/region.

Jane M. Klausman Women in Business legater
Der uddeles 32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. Ansøgningsfrist 30. april. Legatet blev stiftet i 1998 gennem en generøs arv fra Jane M. Klausman, medlem af Zonta Syracuse, New York, USA. Læs mere om legatet her.

Legatet skal søges gennem Zonta Danmark, klik her, hvis du ønsker at søge.

Amelia Earhart Fellowships
Der uddeles hvert år 35 internationale legater hver på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. Legatet blev stiftet i 1938 til ære for den berømte pilot og Zontian  Amelia Earhart. Læs mere her.