Omvisning i Frederiksborg Slots barokhave ved Barokhavens Venner.
Udsigten til Frederiksborg Slot fra toppen af Barokhaven.

 

AD Aase Schmidt besøger Zonta Hillerød.

 

Klubmedlem og sundhedsplejerske Bente Søndergaard fortæller om sundhedsplejen anno 2019.

 

Susanne Idskov overdrog formandsposten til Lene Hjermind.

Set & sket

November
Årets tre legatmodtagere besøger klubben og fortæller om deres studier og forskning.

Oktober
Kvinder&Kunst afholdes i FrederiksborgCentret den 5. – 6. oktober

 

Juni
Omvisning i Barokhaven, Frederiksborg Slot, og overdragelse af formandskab fra Susanne Idskov til Lene Hjermind.

Maj

Areadirector for Zonta Danmark, Aase Schmidt fortalte om Zontas arbejde på landsplan og i den internationale organisation. Derefter fortalte klubmedlem og sundhedsplejerske Bente Søndergaard om Sundhedsplejerskens arbejde i 2019.

April
Klubbens årsmøde med aflæggelse af beretning, regnskab og valg til bestyrelsen.