Julemøde, december 2019.

 

Omvisning i Frederiksborg Slots barokhave ved Barokhavens Venner.
Udsigten til Frederiksborg Slot fra toppen af Barokhaven.

 

AD Aase Schmidt besøger Zonta Hillerød.

 

Klubmedlem og sundhedsplejerske Bente Søndergaard fortæller om sundhedsplejen anno 2019.

 

Susanne Idskov overdrog formandsposten til Lene Hjermind.

Set & sket

Januar
Klubmøde om forfatter Astrid Lindgren.

December
Årets hyggelige julemøde med bankospil hos klubmedlem Inge Christoffersen Holding, Freerselv Kotel – besøgsgård og gårdbutik.

November
Årets tre legatmodtagere besøger klubben og fortæller om deres studier og forskning.
Vi uddelte i januar 2019 3 legater á 10.000 kr. De tre legater er gået til meget dygtige og ambitiøse unge kvinder med tilknytning til Hillerød:

  • Mette Sørensen, født i 1993, læser psykologi (kandidat) på Aarhus Universitet. Hun var på udvekslingsophold på University of Wollongong, Australien i 1. semester 2019.
  • Line Langhorn, født i 1991, er Ph.d.-studerende i kemi på Københavns Universitet. Hun havde fået en forskningsplads på Ludwig-Maximillian Universität i Munchen i 1. halvår 2019.
  • Frida Carlsen, født i 1993, læser bioteknologi (kandidat) på Københavns Universitet. Frida havde fået en plads som ”visiting reseach student” på The University of Queensland, Australien i foråret 2019. Opholdet var en del af hendes specialeprojekt.

De tre legatmodtagere deltog i vores seneste klubmøde, og det var meget interessant at høre om deres ophold i udlandet.

Oktober
Kvinder&Kunst afholdes i FrederiksborgCentret den 5. – 6. oktober

Juni
Omvisning i Barokhaven, Frederiksborg Slot, og overdragelse af formandskab fra Susanne Idskov til Lene Hjermind.

Maj

Areadirector for Zonta Danmark, Aase Schmidt fortalte om Zontas arbejde på landsplan og i den internationale organisation. Derefter fortalte klubmedlem og sundhedsplejerske Bente Søndergaard om Sundhedsplejerskens arbejde i 2019.

April
Klubbens årsmøde med aflæggelse af beretning, regnskab og valg til bestyrelsen.