Fakta

 • Klubben har 21 medlemmer
 • Vi mødes den anden mandag i hver måned fra august – juni. Vi starter kl. 18.30 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Det koster 750 kr. i indmeldelsesgebyr og medlemskabet koster p.t. 1550 kr. om året. Af det årlige kontingent går 450 kr. til Zonta International og 625 kr. til Zonta Danmark. Resten dækker vores egne driftsomkostninger.
 • Vi spiser normalt sammen til vores møder, og vi betaler 170 kr. pr. gang i deltagergebyr, der bl.a. dækker udgifterne til mad, vin/vand og kaffe/te.

Vedtægter Hillerød Zonta Klub pr. 13.04.15

Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 1. juni 2017

 • Projektchef Susanne Trøstrup Idskov, formand
 • Project/Commercial coordinator Lene Hjermind, næstformand
 • Direktør Birgitte Thode Reenberg, kasserer
 • Testmanager Bente Ægidius, sekretær/referent
 • Underviser Inge Christoffersen Holding, sekretær/mødeindkalder

Revisorer:

 • Registreret revisor Anette Thomasen, revisor
 • Commercial coordinator Lene Hjermind, revisorsuppleant

Udvalg

 • Kunstudvalget
 • Aktivitetsudvalget
 • Udvalget for nye medlemmer
 • PR-udvalg
 • Netværksudvalg